Formare profesionala si antreprenoriala pentru persoanele din mediul rural de pe teritoriul GAL Drumul Vinului

Titlu proiect „Formare profesionala si antreprenoriala pentru persoanele din mediul rural de pe teritoriul GAL Drumul Vinului”

 

Beneficiar: Fundatia EuroAcademia Buzau

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 74.487,00 lei

Contractat la: 25.09.2013
Finalizat la: 24.11.2014

Regiunea de implementare: GAL Drumul Vinului, respectiv comunele Breaza, Costesti, Gheraseni, Gura Vadului, Merei, Naeni, Pietroasele, Sahateni, Stilpu, Ulmeni si Vernesti.

Grupul Tinta (40 persoane):
- Tineri cu varsta sub 40 ani;
- Persoane adulte cu varsta peste 40 ani;
- Fermieri de semisubzistenta;
- Membrii ai unor forme asociative recunoscute de legislatia nationala in vigoare.

Obiectivele proiectului:
1. Transmiterea de cunostinte, formarea de competente si abilitati antreprenoriale pentru 20 de viitori intreprinzatori din domeniul agricol prin cursul de initiere in „COMPETENTE ANTREPRENORIALE”;
2. Imbunatatirea si perfectionarea cunostintelor manageriale si tehnice in domeniul agricol pentru un numar de 10 fermieri de subzistenta prin participarea la Seminarul: „MANAGEMENTUL DURABIL AL TERENURILOR AGRICOLE”;
3. Imbunatatirea cunostintelor privind activitatea de protectie a mediului a unui numar de 10 persoane, tineri cu varsta sub 40 de ani prin participarea la seminarul: „IMBUNATATIREA CUNOSTINTELOR PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI”.

Activitati principale:
1. Realizarea unei campanii de constientizare, motivare si informare a persoanelor din mediul rural de pe teritoriul GAL Drumul Vinului asupra activitatilor de formare profesionala, ocupare si dezvoltare afaceri in mediul rural;
2. Identificarea si atragerea participantilor la programele de formare profesionala;
3. Selectia grupului tinta;
4. Asigurarea locatiilor in care se vor desfasura sesiunile de invatare si informare;
5. Asigurarea materialelor didactice pentru participanti;
6. Implementarea sesiunilor de formare;
7. Diseminarea rezultatelor proiectului.

Cursuri si seminarii gratuite:
1. La seminarul :„MANAGEMENTUL DURABIL AL TERENURILOR AGRICOLE”, participa 10 persoane in perioada: 09-13 iunie 2014;
2. La seminarul „IMBUNATATIREA CUNOSTINTELOR PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI” participa 10 persoane in perioada: 23-27 iunie 2014;
3. La cursul „COMPETENTE ANTREPRENORIALE”, participa 20 persoane in perioada: 07-11 iulie 2014;

Cursul si seminariile se vor desfasura la Restaurantul Popasul Merei, Com. Merei, Jud. Buzau.
Pe perioada desfasurarii cursului si seminariilor, participantii din comunele: Breaza, Costesti, Gheraseni, Gura Vadului, Merei, Naeni, Pietroasele, Sahateni, Stilpu, Ulmeni si Vernesti vor beneficia de transport, cazare si masa gratuite.

Rezultate urmarite:
- 60 persoane informatre in cadrul campaniei de constientizare, motivare si informare a persoanelor din mediul rural de pe teritoriul GAL Drumul Vinului asupra activitatilor de formare.
- Numar participanti din teritoriul GAL Drumul Vinului la actiunile de informare si constientizare = 60;
- Numarul participantilor la programe de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte = 40;
- Tineri cu varsta sub 40 de ani = 20;
- Persoane adulte cu varste peste 40 de ani = 20;
- Numarul femeilor participante = 16;
- Numarul fermierilor de semisubzistenta participanti = 16;
- Numarul de participanti membri ai unor forme asociative recunoscute de legislatia nationala in vigoare = 24;
- Numarul de certificate de absolvire eliberate = 20;
- Numarul de diplome de participare eliberate = 20.

Invata cum sa devii promotorul schimbarii in comunitatea ta!!!