Română (România)
English Dutch French German Italian Japanese Portuguese Romanian Russian Spanish

news blog logo
news menu leftnews menu right
Home Biblioteca Bioterra Suport Curs IGIENA SI SANATATE PUBLICA ALIMENTARA

IGIENA SI SANATATE PUBLICA ALIMENTARA PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 02 Mai 2011 06:19

Norme generale de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

 

 Prevederile reprezinta cerintele minime pentru asigurarea functionarii unitatilor de productie, depozitare, transport si de comercializare a alimentelor. Pot fi solicitate amenajari sau proceduri suplimentare, astfel încât sa nu existe riscuri pentru sanatatea populatiei.

 

Documente de autorizare a functionarii unitatilor

 

 


Toate unitatile alimentare care produc, prelucreaza, servesc, depoziteaza, transporta si desfac alimente functioneaza pe baza de autorizatie sanitara.

În caz de schimbare sau de extindere a activitatii, unitatea respectiva va solicita o noua autorizatie sanitara.

 

Norme privind amplasarea, constructia si reamenajarea unitatilor alimentare de orice tip

 

 

Amplasarea, constructia si reamenajarea unitatilor alimentare de orice fel se realizeaza pe baza avizului sanitar emis de catre directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti obtinut in urma unei solicitari scrise din partea agentului economic  directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, al agentiilor de protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti si al directiilor judetene de urbanism si amenajarea teritoriului sau, dupa caz, al Departamentului de urbanism si amenajarea teritoriului al municipiului Bucuresti.

 

Se interzice amplasarea de unitati cu profil alimentar în spatiile de locuit.

 

Se admit activitati de desfacere a alimentelor si de alimentatie publica la parterul blocurilor, numai în spatii comerciale existente, destinate prin proiect sau pentru care s-a obtinut schimbarea destinatiei prin comisia de urbanism a organelor administratiei publice locale.

Proiectarea cladirilor se face în functie de profilul unitatii si de volumul estimat al activitatii (productie, prelucrare, depozitare, desfacere, consum). Numarul, marimea si destinatia încaperilor se stabilesc în functie de profilul unitatii.

 

Cerinte privind spatiile alimentare

 

      În toate unitatile alimentare procesul de productie trebuie astfel stabilit, încât sa asigure desfasurarea fluxului într-un singur sens si sa evite încrucisarile între fazele insalubre si salubre.

      În unitatile cu mediu umed toate salile de productie vor avea peretii si pardoseala hidroizolate, iar planseele încaperilor în care se degaja aburi vor fi termoizolate.

     Toate unitatile alimentare vor fi dotate, dupa caz, cu spatii suficiente de depozitare a produselor finite si semifabricate, a materiilor prime si auxiliare, precum si a ambalajelor, încât sa nu se permita degradarea, impurificarea sau contaminarea.

     În toate unitatile alimentare trebuie sa fie asigurata dotarea cu anexe social-sanitare corespunzatoare ca numar si capacitate normativelor de proiectare si protectia muncii în vigoare.

     Pentru pastrarea echipamentului sanitar de protectie a alimentelor si a îmbracamintei individuale a personalului se vor asigura spatii - vestiar dotate si dimensionate în functie de profilul unitatii.

    Toate unitatile sunt obligate sa efectueze periodic -în functie de necesitate sau la recomandarea organelor sanitare -lucrarile de igienizare si de revizuire a instalatiilor si utilajelor, operatiuni care se executa numai în afara perioadei de activitate a unitatii.

 

 

 

Asigurarea in permanenta stare de igiena a tuturor spatiilor

 

 

Toate spatiile vor fi pastrate permanent în stare de curatenie, iar periodic vor fi curatate, reparate, dezinsectizate si deratizate. Operatiunile de întretinere si de igienizare curenta vor fi efectuate pe baza unui plan anual intocmit de catre conducerea unitatii.

Unitatile de industrie alimentara sunt obligate:

a) sa aiba angajat îngrijitor, însarcinat cu întretinerea curateniei întreprinderii si a grupurilor sanitare, precum si personal însarcinat cu întretinerea curateniei în încaperile în care se desfasoara procesul tehnologic;

b) sa asigure acestui personal îngrijitor echipament de protectie de culoare diferita de cea a echipamentului de protectie sanitara.

Toate unitatile alimentare trebuie sa fie dotate si aprovizionate, dupa necesitate si în cantitate suficienta, cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru întretinerea igienica corespunzatoare (spalare si dezinfectie).

Utilajele si ustensilele folosite pentru igienizarea grupurilor sanitare vor fi pastrate separat, în spatii special destinate si marcate corespunzator.

Substantele dezinfectante folosite în concentratiile corespunzatoare trebuie sa fie numai cele avizate de Ministerul Sanatatii.

 

 

Monitorizarea vectorilor

 

Încaperile unitatilor alimentare vor fi astfel amenajate si dotate, încât sa nu permita accesul insectelor si al rozatoarelor.

 

 

 

 

REGULI GENERALE

pentru igiena produselor alimentare

 

 

Prin igiena alimentelor se intelege măsurile şi condiţiile necesare pentru controlul riscurilor şi pentru a se asigura calitatea de propriu pentru consum uman a unui produs alimentar, în concordanta cu destinaţia prestabilita a acestuia

 Reguli generale cu privire la igiena produselor alimentare pentru operatorii cu activitate în domeniul alimentar, ţinându-se cont, în mod special, de următoarele principii:

    a) responsabilitatea primara pentru siguranta alimentelor aparţine operatorului cu activitate în domeniul alimentar;

    b) este necesar sa se asigure siguranta alimentelor pe tot lantul alimentar, începând cu producţia primara;

    c) este important sa se asigure lantul frigorific pentru alimente ce nu pot fi depozitate în siguranta la temperaturi ale mediului ambiant, în special pentru alimente congelate;

    d) implementarea generală a procedurilor bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), împreună cu aplicarea bunelor practici de igiena, trebuie sa întărească responsabilitatea operatorilor cu activitate în domeniul alimentar;

    e) ghidurile de bune practici sunt un instrument valoros pentru a ajuta operatorii cu activitate în domeniul alimentar, de la toate nivelurile lantului alimentar, sa fie în conformitate cu regulile de igiena a alimentelor şi la aplicarea principiilor HACCP;

    f) este necesar sa se stabilească criterii microbiologice şi cerinţe de control al temperaturii, bazate pe o evaluare ştiinţifică a riscului;

    g) este necesar sa se asigure ca alimentele importate sa fie cel puţin la acelaşi standard de igiena ca alimentele produse în România sau sa fie la un standard echivalent.

 

Aceste reguli se aplica tuturor etapelor de producţie, de procesare şi de distribuţie a alimentelor, precum şi activităţilor de export.    Aceste reguli nu se aplica pentru operatorii care furnizeaza direct cantităţi mici de produse primare către consumatorul final sau către întreprinderi locale de vânzare cu amănuntul ce aprovizioneaza direct consumatorul final.

 

 

Obligaţiile operatorilor cu activitate în domeniul alimentar

 

 

    Obligaţie generală

 

    Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie sa se asigure ca toate etapele de producţie, de procesare şi de distribuţie a alimentelor ce sunt sub controlul acestora satisfac cerinţele aferente de igiena prevăzute de prezenta hotărâre.

 

    Cerinţe de igiena generale şi specifice

 

    Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie sa adopte, după caz, următoarele măsuri specifice de igiena:

    a) conformarea cu criteriile microbiologice pentru produse alimentare;

    b) aplicarea bunelor practici de igiena si a bunelor practici de fabricatie

    c) conformarea cu cerinţele privind controlul temperaturii pentru produse alimentare;

    d) menţinerea lantului de frig;

    e) prelevarea de probe şi efectuarea de analize de laborator.

 

    Analiza riscului şi punctele critice de control - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

 

    Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie sa pună în aplicare, sa implementeze şi sa menţină o procedura sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP.

    Principiile HACCP la care se referă  constau în următoarele:

    a) identificarea oricărui risc ce poate fi prevenit, eliminat sau redus la niveluri acceptabile;

 

    b) identificarea punctelor critice de control pentru etapa sau etapele în care controlul este esenţial, pentru a se preveni ori a se elimina un risc sau pentru a-l reduce la niveluri acceptabile;

    c) stabilirea limitelor critice în punctele critice de control ce separa acceptabilul de neacceptabil pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor identificate;

    d) stabilirea şi implementarea de proceduri eficiente de monitorizare a punctelor critice de control;

    e) stabilirea de acţiuni corective, atunci când monitorizarea indica faptul ca un punct critic de control nu este sub control;

    f) stabilirea de proceduri ce trebuie sa fie efectuate în mod regulat pentru a se verifica dacă măsurile stabilite funcţionează eficient;

    g) stabilirea de documente şi înregistrări proporţional cu natura şi mărimea activităţii din domeniul alimentar, pentru a se demonstra aplicarea eficienta a măsurilor stabilite.

    h) Pastrarea, pentru o perioada corespunzătoare, a documentelor şi înregistrărilor.

 

    Când este efectuată orice modificare a produsului, a procesului de producţie sau a unei etape a procesului de producţie, operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie sa revizuiasca procedura şi sa-i aducă modificările care se impun.


Nota 1 : Pentru a vizualiza continutul integral va rugam sa va inregistrati gratuit ca menbru al acestui site.

Nota 2 : In cazul in care sunteti deja membru va rugam sa va autentificati si accesati sectiunea Suport Cursuri - Integrale

 

Ultima actualizare în Luni, 02 Mai 2011 13:43
 


Toate drepturile rezervate Fundatia EuroAcademia. Creat de : MaxDesign 2010

eXTReMe Tracker Statistici web Director WEB Gratuit PubTV Firme-Info.ro - Informatii Firme, Director Firme Romania, Director Web de Firme Netul portal
Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net Director Web Director web